Zbójnicka Chata — Rohatka

Wycieczka wspaniała pod względem widokowym, wiodąca przez jeden z najdzikszych zakątków Tatr Wysokich. Trudności, jeśli nie ma śniegu lub oblodzenia, niewielkie. Ze schroniska Zbójnicka Chata (Zbójnicka chata, 1960 m, d. 136c) 100 m ku pn. zach. razem z d. 137. W pobliżu Niżniego Stawu Staroleśnego (Sesterske pleso, 1986 m) d. 138 odłącza się w prawo, szlak znakowany niebiesko tworzy odgałęzienie lewe. Po ładnie ogłodzonych bułach polodowcowych dochodzimy w 10 min. (48 min.) do Zbójnickich Stawów Zbojnicke pies a, 1958 m). Z lewej — poniżej ścieżki — leży w kotlince Niżni Staw Zbójnicki (0,22 ha, gł. 2,4 m). Z prawej — podwójny Zbójnicki Staw Pośredni, który J. Szaflarski niesłusznie uznał za 2 zbiorniki (0,67 ha, gł. 4,8 i 5,4 m). Dalej ku pa. zach. leży Zbójnicki Staw Wyżni (0,66 ha, gł. 7 m). Obszedłszy wyżej skalisto-trawiastą grzędę (*widoki na Staroleśną i Pośrednią Grań), ścieżka skręca w Dolinkę pod Rohatką, opadającą spod 3 wierzchołków Świstowego Szczytu. Jej orograficznie lewym zboczem 20 min. łagodnie w górę, do potoczku na dnie (ostatnia woda, koleba). Od schroniska 1,5 km — 40 min. (430 min.). Dolinka pod Rohatką (Divś kotlina) jest klasycznym przykładem kamiennego pustkowia górskiego. Ma 1,5 km długości i 0,7 km2 powierzchni. Zdaniem geografów stanowi pn.-zach. przedłużenie rynny tektonicznej, w której niżej leży Długi Staw. Spod mrocznych turni Staroleśnej (2476 m) opada imponująca ściana stożków piargowych — niezwykle aktywnych i dobrze unaoczniających procesy naturalnej selekcji materiału skalnego. Na dnie dolinki leży maleńki okresowy stawek. Idąc dolinką ku górze wejść można bez znaków na łatwo dostępny Świstowy Szczyt (Sviśt’ov£ śtit, 2382 m) — w 1 godz. (4-40 min.) licząc od szlaku, a w 1.30 godz. (41.10 godz.) od Zbójnickiej Chaty. Masyw ten jest jednym z mniej popularnych, choć pod względem panoram nie ustępuje najsławniejszym w Tatrach. W zimie słynie z kapitalnych zjazdów narciarskich. Szlak na Rohatkę dźwiga się od potoczku w kierunku zach. na strome zbocze pod przełęczą, w której tkwi z dala widoczny róg skalny. Najpierw podchodzimy ok. 7 min. po stożkach piargowych, potem po stromych lecz dobrze urzeźbionych skałach Turni nad Rohatką (ok. 2330 m), poprzedzielanych piarżystymi półkami i platformami. Znad grzędy Świstowego wyłaniają się tumie Pośredniej Grani, a ponad nimi—Łomnica. Trudności przy suchej skale niewielkie. 2 km Rohatka (Prielom, 2288 m) — od schroniska 1.15 godz., od Schroniska pod Kozicą 3.45 godz. Ku zach. otwiera się widok na wspaniały mur szczytów nad Doi. Białej Wody. W dół sprowadza d. 103 (na Łysą Polanę 4.40 godz.).

Author: slonecznygrodek72.pl