Szlak wprost do schroniska

Wariant drogi 90, wiodący bezpośrednio do schroniska PTTK — z ominięciem Siklawy. Zbudowano go w czasie prac nad nowym schroniskiem — z wykorzystaniem trasy starej ścieżki. Z dna doliny 1 km, 240 m wzniesienia — 50 min. (35min.). Zn. czarne. Od przyst. PKS przy Wodogrzmotach (d. 65c) Doi. Roztoki d. 90 ponad las (1.25 godz., J.1.05 godz.). W miejscu zw. Rzeżuchy, na wysokości 1430 m, od dróżki odłącza się w lewo wygodny choć stromy chodnik. Wznosi się on przez rosłe kosodrzewiny, gęsto przetkane malowniczą jarzębiną. Seria 18 zakosów pozwala pokonać 150 m wzniesienia — widoki na masyw Koziego Wierchu, potężny Wołoszyn i „wiszącą” Dolinkę Buczynową, na której progu bieleją strugi Buczynowskiej Siklawicy. Widać stąd, jak bardzo las w Doi. Roztoki obniżony jest przez lawiny: wysunięta kępa drzew ocalała jedynie pod osłoną progu Dolinki Buczynowej. Na wysokości 1610 m szlak zwraca się w prawo i wznosi się 200- 91b -metrowym trawersem pod urwiskami Niżniej Kopy (ok. 1715 m). Przez ogładzoną lodami bulę i szeroką depresję między Kopami — Niżnią a Wyżnią (ok. 1725 m) dochodzimy wśród kosodrzewin do schroniska PTTK nad Przednim Stawem (1672 m). Z dna Doi. Roztoki 50 min., od Wodogrzmotów 2.15 godz..

Author: slonecznygrodek72.pl