Tatrzańska Polanka

41 km Tatrzańska Polanka (Tatranska Polianka, 1005 m). Osiedle lecznicze (choroby płuc), którego zaczątkiem stal się pensjonat zbudowany w r. 1888 przez rodziny Guhrów, Nitschów i Wesz- terów (stąd nazwa „Westerów”, do dziś używana przez starszych turystów). Lecznictwo od ok. 1890 r. Nowe sanatorium — „o europejskim rozgłosie” — wzniósł w 1. 1907-09 dr M. Guhr, który też uczynił Tatrzańską Polankę kolebką narciarstwa spiskiego (w r. 1910 pierwszy kurs, w 1911 pierwsze zawody, w 1912 skocznia). W starym sanatorium leczył się poeta J. Wolker — w parku jego pomnik, pod lasem tablica pamiątkowa. Doroczne festiwale poezji. Osiedle jest punktem wyjścia d. 143, 144 i 148. Wyciąg narciarski 280 m długości. Na pd. wsch. zbiega droga do Gierlachozoa (3 km) i Batyżowiec (7 km). Droga Wolności wiedzie dalej lasami. Z odkrytych odcinków piękne *widoki, m. in. na masywy Gierlachu (2655 m) i Kończystej (2535 m). 42 km Wielicka Woda (Velicky potok). Wzdłuż jej orograficznie prawego skraju ciągnie się tzw. Żółty Brzeg — długie oberwisko fluwioglacjalne 60-70 m wysokości, znane z badanego obecnie grodziska przedhistorycznego. Za kolanem na potoku leśniczówka Danielowo. 44 km Nowa Polanka (Nova Polianka, 1060 m). Duże wojskowe sanatorium przeciwgruźlicze, zbudowane w 1. 1947-56, ostatnie dzieło arch. M. M. Harminca. Piękne *widoki na Tatry Wysokie. Przecinamy dalej Potok Batyżowiecki (Kahul) oraz płaszcz moren lodowca batyżowieckiego, kryjących w swych fałdach jeziorko zw. Żomp. Równolegle do szosy biegnie linia gazociągu, od paru lat zaopatrująca w bezdymne paliwo miejscowości podtatrzańskie.

Author: slonecznygrodek72.pl