Na Kozią Przełęcz

Efektowna przeprawa skalna, mniej jednak popularna od szlaku przez Zawrat. Ciekawe widoki. Trudności znaczne. Od tablicy Bronikowskiego 2,7 km, 370 m wzniesienia — 1.40 godz. (1.15 godz.). Ścieżkę zbudował w r. 1911 z pomocą TT W. Gadowski. Zn. żółte. Od schroniska PTTK w Doi. Pięciu Stawów (d. 90e) szlakiem 77e 1,8 km do skałki (1750 m) z czarną tablicą, która upamiętnia śmierć S. Bronikowskiego na Zamarłej Turni — 35 min. (4-30 min.). Początek szlaku żółtego 50 m na zach. od skałki. Znaki wiodą przez murawy i blokowiska w kierunku pn. Z wałów morenowych tarasujących wylot Dolinki Pustej odsłania się widok na jej górne piętro podchodzące pod Zamarłą Turnię (2179 m). Po lewej Kołowa Turnia (2105 m). Perć zniża się nieco (płat śniegu) i trawersuje pod zach. ścianami Koziego Wierchu (2291 m) i Kozich Czub (2266 m) po wielkich stożkach piargów. Widać stąd dobrze słynną pd. ścianę Zamarłej Turni, a na niej często wspinających się taterników. Dolinka Pusta jest przykładem ładnie wykształconego kotła lodowcowego. Ma ona 0,5 km3 powierzchni, a jej dno tworzy smutne cmentarzysko pokrytych porostami bloków, będące tzw. moreną ablacyjną (złomy pochodzące z obrywów skalnych zalegały na powierzchni martwiejącego lodowca, by po jego stopnieniu opaść na skalne dno kotła). Po bokach ciągną się stożki piargowe z interesującą florą. Często odzywają się świstaki. Nazwa dolinki jest ludowa, w druku pojawia się od r. 1851. U wylotu żlebu spadającego z Koziej Przełęczy (2137 m) zn. żółte wchodzą w skały Kozich Czub, najpierw bocznym żlebkiem. Teren eksponowany, a trudności znaczne — wspinaczkę ułatwiają sztuczne stopnie, żelazne drabiny i klamry. Na skalach plenią się mchy i porosty, na zraszanych wodą pólkach uwagę zwracają płaty pachnących ziolorośli, tzw. kozie ogrody. Do zn. żółtych dołączają zn. czerwone Orlej Perci (d. 80b). Z pomocą 35-metrowego łańcucha wznosimy się pod ostrą szczerbę przełęczy (w czasie deszczu ślisko). 2,7 km Kozia Przełęcz (2137 m). Od tablicy Bronikowskiego 1.40 godz., od schroniska 2.15 godz. Otwiera się widok na Granaty i Dolinkę Kozią. Żlebem na pn. opada niebezpieczna smuga śniegu (wypadki obsunięć). Na pn. stront schodzą d. 78 i 80.

Author: slonecznygrodek72.pl