„Zębatką” ze Szczyrby

W r. 1896 połączono Szczyrbskie Jezioro ze stacją kolejową w Szczyrbie linią parowej kolejki zębatej, która kursowała do r. 1932. Po zdjęciu szyn nasyp służył jako szlak pieszy. W 1. 1968-69 kolejkę zrekonstruowano — w oparciu o trakcję elektryczną i nowoczesny system szwajcarski. Szczyrba (Tatranska Śtrba, 900 m) jest najwyżej położoną stacją kolei normalnotorowej w Czechosłowacji. Znajduje się tu stacja benzynowa (godz. 6-20), hotel kat. C „Sokolovo“ (tel 97 13), dom wycieczkowy „Ećer”, a przy skrzyżowaniu szos — autocamping kat. I połączony z publicznym obozowiskiem. Trasa kolejki ma 4,8 km długości i pokonuje 427 m wzniesienia. Z okien piękne *widoki na Tatry. Po prawej obniżenie, którym płynie potok Młynica — jeszcze w 2 poi. XIX w. znany z licznych młynów wodnych. Wznosząc się w górę kolejka kilka razy przecina bezkolizyjnie serpentyny szosy ze Szczyrby. 4,8 km Szczyrbskie Jezioro (Śtrbske Pleso). Stacja ok. 1330 m — połączona z końcowym dworcem TEŻ. Ze Szczyrby 13 min.

Author: slonecznygrodek72.pl