Zbójnicka Chata — Czerwona Ławka (Osłrawską Percią)

Zach. odcinek przejścia do Pięciu Stawów Spiskich. Wędrówka przez „pojezierze“ Doi. Staroleśnej i osobliwe pustacie Strzeleckich Pól. Końcowy odcinek nieco eksponowany, a gdy z początkiem lata w żlebie leży śnieg — umiarkowanie trudny. 3,5 km, 400 m różnicy wzniesień — 1.45godz. (\l.30 godz.). Zn. żółte. Od schroniska Zbójnicka Chata (Zbójnicka chata, 1960 m — d. 136c) 100 m ku pn. zach. razem z d. 138. Ścieżka rozwidla się opodal Niżniego Stawu Staroleśnego (Sesterske pleso, 1986 m, 0,29 ha, gł. 1,6 m). Zn. żółte prowadzą w prawo. 0,6 km pięknie położony Wyżni Staw Staroleśny (Starolesnianske pleso, 2000 m, 0,71 ha, gł. 4,5 m) — od schroniska 12 min. Bezodpływowe to jeziorko leży w kotlince ukrytej za bulą (znaną z szerokiego widoku) Widok z Czerwonej Ławki na otoczenie Doi. Staroleśnej. 1. Ciemna Ławka; 2. Warzęchowe Turnie; 3. Staroleśna Szczerbina; 4. Zwodna Ławka; 5. Zwalista Przełęcz; 6. Przełęcz Tetmajera; 7. Obłazowa Przełęcz; 8. Litworowy Szczyt (2423 m); niżej Wielicki Szczyt (2319 m); 9. Turnia nad Rohatką; 10. Ganek (2459 m). Nad jego pn.-wsch. brzegiem rozbił się w r. 1969 śmigłowiec, pod którym zginął członek HS TANAP, E. Śandory. Szlak wpełza teraz długą pętlą w kamienistą depresję przecinającą Doi. Staroleśną od Zawraciku Rówienkowego w dół (wyżej leży nad nią Zmarzły Staw pod Graniastą Turnią, 2059 m — największy w całej dolinie i najgłębszy — wg słowackich pomiarów 1,72 ha, gł. 17,8 m). Wzdłuż ścian ciągną się piękne stożki piargowe, przez które wiedzie ścieżka, obchodząc od pd. grzędę Jaworowego Szczytu. 2 km Siwe Stawy (Sive plesś, 2011 m) — od schroniska 40 min. 137b . Grupa 3 jeziorek położonych w dzikim kamiennym pustkowiu, u stóp strzelistych szczytów. Na lewo od ścieżki leżą stawy Wyżni (ok. 0,25 ha, gł. 2,3 m) i Pośredni (0,87 ha, gł. 5,2 m), na prawo — Staw Niżni (0,1 ha, gł. 2,1 m). Ku pn. odchodzi nie znakowana d. 139 na Jaworowy Szczyt. Szlak wije się teraz po głazach i progach na „plecy” Strzeleckiej Turni, nad którą Doi. Staroleśna rozpłaszcza się w rozległe Strzeleckie Pola (Strelecke polia), bezmiernymi głazowiskami podchodzące do stóp skrzesanych pd. ścian Ostrego Szczytu (Ostry śtit, 2360 m) i Małego Lodowego (Śirokd veża, 2461 m). Obie te ściany należą do najsłynniejszych w Tatrach. Przejście pierwszej z nich w r. 1905 pchnęło taternictwo na nowe tory. Piękną ścianę Małego Lodowego przecinają m. in. drogi M. Świerża (1912) i S. Motyki (1932), które w swoim czasie zaliczały się do najtrudniejszych w Tatrach. Doskonałym punktem widokowym na otoczenie Doi. Staroleśnej jest wyrastająca ze Strzeleckich Pól niepozorna Strzelecka Turnia (Strelecka veża, 2130 m) — od szlaku 15 min. W pobliżu ściany Małego Lodowego Szczytu szlak zwraca się w prawo i wznosi się po rumowiskach do wylotu płytkiego żlebu spadającego z Czerwonej Ławki. Jeśli w żlebie leży śnieg — wspinamy się jego lewą stroną z pomocą zwisającego łańcucha. Jeśli śniegu nie ma — podchodzimy ok. 8 min. po zalegających dno piargach, po czym zwracamy się w lewo na skały, skąd półkami (30 m) — na pn.-zach. szczerbę Czerwonej Ławki (pod koniec rdzawe skały, od których przełęcz wzięła nazwę). 2 km Czerwona Ławka (Priećne sedlo, 2352 m). Od Siwych Stawów 1.05 godz., od Zbójnickiej Chaty 1.45 godz.

Author: slonecznygrodek72.pl