Tatrzańskie Kotliny

21 km Tatrzańskie Kotliny lub Tatrzańska Kotlina (Tatranska Kotlina, 760 m). Pięknie położone uzdrowisko klimatyczne u wsch. krańca Tatr Bielskich (Kobylego Wierchu, 1108 m). Najniższy punkt w całym paśmie Tatr. Stare lasy. Miejscowość założono w r. 1882 w pobliżu nowo odkrytych Jaskiń Bielskich (d. 111). Rozwinęła się błyskawicznie w cenione letnisko: w r. 1895 miała już 31 domostw i 26 km ścieżek spacerowych. W r. 1926 powstało duże sanatorium przeciwgruźlicze (obecnie 225 miejsc). Nazwa w polskiej literaturze była zmienna: Bielany Spiskie, Kotlina, Jaskinie Bielskie itp. Wycieczki w Tatry (d. 111, 112, 114 i 115) oraz w masyw Palenicy Len- dackiej. W pd. części osiedla (przyst. Ćarda) stacja benzynowa czynna w godz. 7-11.30 i 14-16. Dom wycieczkowy „Limba” — 40 miejsc w pokojach 4- do 8-osobowych, restauracja; tel. 96 970. Obozowiska: 1,5km na pn. od Tatrzańskich Kotlin (zob. wyżej) i w oddalonym 3 km Szarpańcu. 22,5 km rozdroże: szosa nr 67 odbiega na pd. wsch. w kierunku Białej Spiskiej (10 km) i Kieżmarku (18 km). Droga Wolności ma odtąd nr krajowy 537 i biegnie rozległymi lasami, zataczając luk w prawo. 25 km Czarna Woda Rakuska.

Author: slonecznygrodek72.pl