Skalne Wrota

5,5 km km Skalne Wrota (1619 m, Skalne vrata). Z Fajksowej H2b Przehyby 30 min. (4-25 min.), z Tatrzańskich Kotlin 3 godz. (42.15 godz.). Przełęcz tworzy wcięcie w kształcie szczeliny obramionej wysokimi białymi skałami. Szlak przewija się przez nią na pd. stronę (w dole Schronisko pod Szarotką — placówka naukowa TANAP) i prowadzi popod białymi ścianami — wśród pachnącej roślinności i oryginalnych widoków. Rejon Skalnych Wrót jest główną w Tatrach Bielskich ostoją pomurnika. Kiedyś wydarzały się tu częste wypadki śmiertelne przy zrywaniu szarotek. W łanach kosodrzewin ścieżka odchyla się w lewo, po czym wraca na grzbiet i jego pn. stroną trawersuje na siodełko w bocznej grani zw. Margicą (ostatnie kosówki). Granią tą wznosi się w zakosy ponownie na grzbiet główny.

Author: slonecznygrodek72.pl