Od Zielonego Stawu na Karb

Krótki szlak umożliwiający okrężną wycieczkę na Kościelec. Znad Zielonego Stawu 1,2 km i 180 m wzniesienia — 40 min. Przy śniegu lub mgle łatwo pobłądzić. Zn. niebieskie. Sprzed „Murowańca” (1500 m) d. 73 nad Zielony Staw Gąsienicowy (1672 m) — 2,2 km, 50 min. Za zn. czarnymi 300 m do rozstaju na trawiastym wale na wsch. od jeziora. W lewo odłączają się tu zn. niebieskie, wiodące ku wsch. w stronę widocznego Karbu. Na lewo staw Kurtkowiec z półwyspem i wyspą (1686 m, 1,56 ha, gl. 4,8 m — nazwa od nazwiska Kurtek). Z prawej Czerwone Stawki (zach. 1695 m, 0,27 ha, gł. 1,4 m, wsch. 1693 m, 0,15 ha, gł. 1 m). Ścieżka biegnie dalej przez porosłe kosówką kotlinki, zawalone złomami, pełne szmeru i bulgotu potoczków. Stromszy odcinek wyprowadza na pn. taras kotliny Długiego Stawu (1783 m, 1,58 ha, gł. 10,6 m), stanowiący wg B. Halickiego ciekawą pozostałość po dawnym poziomie glacjalnym. Stąd w górę na zbocze Małego Kościelca — z ładnymi widokami na zach. „pojezierze” Doi. Gąsienicowej. Stoki pokrywają rozległe blokowiska, b. interesujące dla badaczy porostów. Powierzchnie złomów w 80-100% powleka zespół Rhizocarpon alpicola i tinei, skałki w zboczu ciemno barwi zespół Gyrophora i Biatorella. Zakosami w górę. 1,2 km Karb (1853 m). Znad Zielonego Stawu 40 min., od „Murowańca” 1.30 godz. Widoki na otchłań Czarnego Stawu i Żółtą Turnię (2087 m). Na Kościelec wiedzie d. 76b. Nad Czarny Staw sprowadza d. 76a.

Author: slonecznygrodek72.pl