Na Zadni Granat

Najłatwiejsze z dojść do Orlej Perci, najłatwiejsza technicznie (oprócz d. 67) wycieczka szczytowa w otoczeniu Doi. Gąsienicowej. 4,5 km, 740 m wzniesienia — 2.50 godz. (-^1.50godz.). Przy mgle lub deszczu w Dolince Koziej trudności orientacyjne. Zn. kolejno niebieskie, żółte, zielone. Od „Murowańca” na Hali Gąsienicowej (1500 m, d. 70c) szłakiem 77 do rozwidlenia przed Zmarzłym Stawem (1.30 godz.). Stąd wg opisu d. 78 w Dolinkę Kozią. 3,7 km rozstaj pod czarną wantą. D. 78b tworzy odgałęzienie prawe. Zn. zielone odłączają się w lewo, wiodąc w górę 12 min. spadzistym polem złomów na zwał bloków (morenka stadialna), tarasujący górne piętro dolinki (ok. 1850 m). Tuż za zwałem szlak rozwidla się ponownie. Dnem * Dolinki Koziej 81 b wiedzie d. 79 na Kozi Wierch. Zn. zielone kierują się w lewo do wylotu piarżystego żlebu, wzdłuż którego pną się nieco po skale, a następnie zakosami wydeptanymi w trawiastej grzędzie (odcinek dość mozolny). Imponująco przedstawia się stąd mroczny granitowy mur zamykający kocioł od pd., zwłaszcza ściany Koziego Wierchu i Kozich Czub, podsypane wysokimi piargami. Na wysokości 2100 m perć trawersuje w prawo przez niemile piarżysko i długim skosem w prawo dochodzi do d. 80c. Razem ze zn. czerwonymi w lewo ok. 100 m do grani i nią po złomach i skalach na szczyt. 4,5 km Zadni Granat (2239 m). Od Zmarzłego Stawu 1.20 godz. (4-1 godz.), z „Murowańca” 2.50 godz. (4-1.50 godz.). *Widoki ze szczytu są b. piękne (panorama). Zboczem połupanego Wierchu pod Fajki (ok. 2135 m) dochodzimy do żlebu spod Pańszczyckiej Przełęczy (ok. 2115 m). Znaki kluczą w jego rejonie, wreszcie wchodzą po płytach wśród 82b umiarkowanych trudności w ścianę Skrajnego Granatu (2226 m). Eksponowane półki wyprowadzają na grzędę skalną, którą szlak wznosi się stromo w zakosy. (Cała partia wymaga dużej uwagi w zejściu.) Z grzędy w lewo do żlebu, nim w górę, a następnie przez żeberko na pn.-zach. zbocze szczytu. — 4 km Skrajny Granat (2226 m). Od pn. brzegu Czarnego Stawu 2.10 godz. (4-1.35 godz.), z „Murowańca” 2.50 godz. (4-2 godz.). Zwornikowy wierzchołek ma duże walory widokowe, pokazując z jednej strony alpejski krajobraz Tatr Wysokich, z drugiej — zielone kopy Tatr Zachodnich.

Author: slonecznygrodek72.pl