Litworowy Staw

12,2km Litworowy Staw (Litvorove pleso, 1863 m) — z Polany pod Wysoką 2 godz., z Łysej Polany 4.30 godz. (J.3.35 godz.). Basen wodny ma 1,67 ha powierzchni, 19,1 m głębokości i 127 000 m3 pojemności. Pierwsze jego pomiary wykonał w r. 1929 W. Ormicki. Widok znad brzegów na masywy Rumanowego (2428 m), Ganku (2459 m), Rysów (2503 m) i Niżnich Rysów (2430 m) wywiera imponujące wrażenie. Wg „Przeglądu Zakopiańskiego” (1899) w okolicy stawu pochowam są 2 zbójnicy, zabici przez łapszańskich juhasów. Obchodząc pn.-wsch. brzeg stawu mijamy wygodną kolebę (pisze o niej W. Żuławski w „Skalnym lecie”), a potem wznosimy się na stromy 200-metrowy próg wyższego jeszcze kotła — usypistymi zboczami, skalistą grzędą, wreszcie przez spiętrzenia morenowych złomów.

Author: slonecznygrodek72.pl