Do Łomnickiego Stawu pieszo

Droga używana zwykle w okresie przerw w kursowaniu kolejki lub jako „oszczędnościowy“ powrót z Łomnicy. W górnym odcinku wiedzie przez rezerwat ścisły. 6 km, deniwelacja 900 m — 3.15godz. (2.25godz.). Zn. zielone. Szlak zaczyna się w Łomnicy Tatrzańskiej (Tatranskś Łomnica, 121a 850 m) przy stacji kolejowej. Wiedzie on 100 m do lewego skrzydła hotelu „Łomnica”, a przeciąwszy naprzeciw niego Drogę Wolności wchodzi w ładnie utrzymany park. Alejkami wśród starego drzewostanu zdążamy pod stojący w górze Grand-Hotel Praha, zbudowany w 1. 1903-05, jeden z najbardziej luksusowych pod Tatrami. Pod nim w prawo i stromo w górę chodnikiem z kostki drewnianej. 0,7 km (15 min.) dolna stacja kolejki linowej na Łom- mb nicę. Na lewo od budynku (z lewej Grand-Hotel Praha) w górę do pierwszej podpory, przed którą w lewo ocienioną jaworami dróżką. Z niej w węższe odgałęzienie prawe, przybliżające się do linii kolejki. Wyżej szlak łączy się odcinkami z drogą bitą (zimą tor bobslejowy), skrótami ścinając jej serpentyny. Przez Gajny Wierch (Bukova hora) podchodzimy w górę, pod koniec wydatnym lukiem na prawo od linii kolejki (tu stało do lat międzywojennych schronisko MKE). 3 km „Start” („Start”, 1145 m) — 1.15 godz. Pośrednia stacja kolejki linowej (opis d. 122b), leżąca na dolnym skraju rezerwatu „Łomnicki Potok”. Szlak mija budynek od prawej (wsch.) strony, a następnie wznosi się lasem to na lewo, to na prawo od przesieki, nad którą wiszą liny kolejki. Nachylenie terenu wzrasta. Na wysokości ok. 1500 m (od „Startu” 1 godz.) w lesie pojawiają się smugi traw, a szlak przewija się zdecydowanie na zach. stronę trasy kolejki. Wśród bujnych kosodrzewin zwracają uwagę limby i samotne smreki. W dole widać Łomnicę Tatrzańską, dalej lasy i pola Spiszą. Dążąc w r. 1805 na Łomnicę, gdzieś tu utknął w „kozodrzewu gąsczach” S. Staszic, z trudem wyszukując dalsze przejście. Kamienista droga prowadzi w górę nadal stromo, potem nieco łagodniej. Na wysokości ok. 1650 m znaki przechodzą w prawo na wyciętą w kosówce ścieżkę, którą po paru minutach osiągamy pas „Magistrali” (d. 130a). Nią 0,2 km w prawo do Schroniska Łomnickiego (Skalnata chata, 1751 m). 6 km Łomnicki Staw (Skalnate pleso, 1751 m). Od „Startu” 2 godz. (.J.1.25 godz.), z Łomnicy Tatrzańskiej 3.15 godz. (4-2.25 godz.). Obszerna platforma terenowa u stóp Łomnicy i Kieżmarskiego (panorama), której dno zajmuje wyschnięte zazwyczej jeziorko. Na wsch. obrzeżu platformy wznosi się kilka budynków: stacja pośrednia kolejki linowej (1761 m), na piętrach mieszcząca restaurację z kawiarnią „Encian” („Gencjana”). W odległości 5 min. Schronisko Łomnickie (Skalnatd chata, 1751 m) — 26 miejsc w pokojach 4-, 10- i 12-osobowych; jadalnia (30 miejsc) z bufetem, tel. 85. Na pn. wsch. obserwatorium astronomiczne (opis d. 120c). Na zach. od stawu stacja wyciągu na Łomnicką Grań.

Author: slonecznygrodek72.pl