Biały Staw — Zielony Staw — Łomnicki Staw (Magistrala II)

Ta umiejętnie i wygodnie przeprowadzona ścieżka spełnia przede wszystkim funkcje komunikacyjne, dzięki jednak dużym walorom widokowym i rekreacyjnym stanowi sama w sobie bardzo wdzięczny szlak wycieczkowy. Odcinek do Zielonego Stawu wytrasował E. Blasy w r. 1877. Do Zielonego Stawu 2 km (30 min.), do Łomnickiego Stawu 6,5 km. Zn. czerwone. Z tarasu obok Schroniska Kieżmarskiego (Keźmarskś chata, 120a 1615 m, d. 117e) czerwono znakowany chodnik — kontynuacja d. 112— zmierza wśród kosówek ku pd. zach., przecinając dolną część płaskodennej Doi. Białych Stawów. 0,4 km Stręgacznik, zw. też Wyżnim Białym Stawem (Trojuholnikove pleso, 1620 m) — stopniowo ulegające zatonieniu jeziorko, liczące wg pomiarów J. Szaflarskiego (1933) 0,2 ha powierzchni, 1,2 m głębokości i 1400 m3 pojemności. Szlak okrąża go od prawej, po czym wiedzie wśród kosówek wsch. podnóżami Gajnistych Turni (1856 m) — nadal w kierunku pd.-zach., ku otoczonej wspaniałymi szczytami kotlinie Zielonego Stawu Kieżmarskiego. Okolicy uroku dodają piękne limby, jarzębiny i brzozy — ostatnie od góry forpoczty lasu. Przez wielkie lany kosodrzewin obniżamy się niestromo w dół — przytłoczeni ogromem słynnej pn. ściany Małego Kieżmarskiego Szczytu (2513 m), jednym rzutem wystrzelającej na 900 m w górę. 2 km Zielony Staw Kieżmarski (Zelene pleso keżmarskć, 1545 m). 120b Przy nim schronisko im. A. Brnćala (Brnćalova chata, 1551 m — opis d. 116d) — od Białego Stawu 30 min. Minąwszy budynek, szlak przekracza odpływ Zielonego Stawu i wije się 10 min. wśród kosodrzewin, skrajem wielkiej czapy morenowej wzniesionej 10-12 m ponad lustro wody i składającej się z kilku nieregularnych wałów (leży wśród nich Mały Czarny Stawek). 1 km Czarny Staw Kieżmarski (Cierne pleso, 1579 m), jeziorko śródmorenowe o pięknym elipsoidalnym kształcie, nazwę wywodzące od pokrytego ciemnym humusem dna (0,31 ha, głęb. 3,6 m, pojemność 6300 m3 — pomiary J. Szaflarskiego 1933). Stawek obchodzimy Widok z Rakuskiej Czuby na otoczenie Doi. Kieżmarskiej. 1. Kieżmarska Przełęcz Wyżnia; 2. Barani Zwornik; 3. Papirusowe Turnie; 4. Modra Turnia (2311 m); 5. Czerwona Turnia(ok. 2290 m); 6. kotlinka Czerwonego Stawu; 7. Szeroka Przełęcz Bielska (1830 m); 8. Koperszady Zadnie; 9. Koperszady Przednie. W Doi. Białych Stawów widać Schronisko Kieżmarskie, u stóp Bujaczego Wierchu (1946 m) jasne murawy Pastwy. od pn. wzdłuż jego dłuższej osi (95 m) — zewnętrzną stroną zamykającego go wału moreny. Ścieżka podnosi się teraz w kierunku wsch. piarżyskami osypującymi się spod Kopy Kieżmarskiej i grani Rakuskiej Czuby. Stożki są ustabilizowane, po części związane kosówką i murawą. Minąwszy wylot żlebu spadającego z Rakuskiej Przełęczy szlak podchodzi pod następny żleb. Tu zwraca się w prawo i pnie się w górę zakosami ok. 10 min. na wysokość widocznej w skale sztolni (od Zielonego Stawu 40 min., ^30 min.). Jej trudno dostępny otwór znajduje się w orograficznie prawym ograniczeniu żlebu. Korytarz ma 10 m głębokości, a poprowadzono go w 1-metrowej grubości warstwie rudonośnej (chalkopiryt, syderyt?). Sztolnię wykuła zawiązana w połowie XVIII w. w Kieżmarku „Arme Gewerkschaft“ (Ubogie Gwarectwo) — zbadał ją w r. 1932 S. Sokołowski, który odnalazł w pobliżu pozostałości dwóch innych „bań“. Szlak schodzi przez tę morenkę, następnie zaś wiedzie rozległą pd.-wsch. uboczą Huncowskiego Szczytu (2351 m), pokrytą monstrualnym rumowiskiem kamiennym, stanowiącym królestwo porostów — głównie Rhizocarpon alpicola i geographicum. Ładne widoki na Łomnicę Tatrzańską i Spisz. Z pd.-wsch. ramienia Huncowskiego Szczytu odsłania się widok na szczyt Łomnicy i drapieżną grań Wideł oraz na leżące w dole osiedle „Łomnicki Staw“. Ścieżka zwraca się teraz w lewo i zbiega potężnym walem moreny bocznej, usypanej przez dawne lodowce łomnickie — prosto ku lśniącym kopułom obserwatorium astronomicznego. Po ok. 8 min. okrążamy od lewej tę budowlę (1780 m), łącząc się niebawem z d. 123b. Poziomy chodnik prowadzi do mostku na wypływie Łomnickiego Potoku i do stacji kolejki linowej. Obserwatorium („hviezdareń”) jest placówką Słowackiej Akademii Nauk i należy do najpoważniejszych tego rodzaju zakładów w Europie. Wybudowano je w 1. 1940-43 i wyposażono w przeniesiony z Hurbanova teleskop o średnicy 600 mm. Specjalizuje się ono w badaniach astrofizycznych oraz obserwacjach słabo świecących ciał niebieskich, co umożliwia czysta na tej wysokości atmosfera. Dokonano stąd szeregu odkryć nowych gwiazd i komet (prace A. Mrkosa i jego żony). W 1. 1956-61 uruchomiono filialny zakład obserwacyjny na szczycie Łomnicy (badania słońca). 6,5 km Łomnicki Staw (Skalnate pleso, 1751 m) — z grani Rakuskiej Czuby 1 godz. (J.1.15 godz.), od Zielonego Stawu Kieżmarskiego 2.30 godz., znad Białego Stawu 3 godz. (J-2.50 godz.). Pośrednia stacja kolejki linowej, restauracja „Gencjana” („Encjan”, 1761 m). Do Schroniska Łomnickiego (Skalnata chata, 1751 m) 5 min. Dalszy ciąg „Magistrali” (III) stanowi d. 130.

Author: slonecznygrodek72.pl