Białe Stawy — Płaczliwa Skała

Dolina ta ma 2 km długości i 1,7 km2 powierzchni. Wcina się ostro pomiędzy obły wał Kopy Bielskiej (1832 m) a Zadnie Jatki 7 km Szeroka Przełęcz Bielska (Siroke sedlo, 1830 m), wgłębiona między Płaczliwą Skałę (2142 m) a Szalony Wierch (2061 m). Z Ptasiowskiej Rówienki 2.15 godz., ze Ździaru 3.30 godz. (42.30 godz.). Wspaniały widok na Tatry Wysokie — panorama s. 588. Na Płaczliwą Skałę d. 109c, na Przełęcz pod Kopą d. 109b. Płaczliwa Skała uchodziła przez szereg lat za najwyższy szczyt Tatr Bielskich. Ściślejsze pomiary odebrały jej to pierwszeństwo, nic jednak nie odbierze jej przepięknego widoku, jaki się roztacza z wierzchołka. Z Szerokiej Przełęczy Bielskiej 2 km, 312 m wzniesienia, 1.10 godz. (445 min.). Ze Schroniska Kieżmarskiego 5 km, 527 m wzniesienia — 2.35 godz. (2 godz.). Zn. czerwone, zielone i żółte. Od Schroniska Kieżmarskiego (Keźmarska chata, 1615 m) d. 110 na Przełęcz pod Kopą (Kopske sedlo, 1749 m) — 1,5 km, 40 min. (435 min.). — Z siodła przełęczy za zn. czerwonymi w kierunku pn. w górę po wsch. stronie grzbietu łączącego Tatry Bielskie z Wysokimi (Szalony Wierch z Jagnięcym Szczytem). Gładkie trawiaste zbocza opadają w dół ku dolinie Przednich Koperszadów (Predne Med’odoly). (2019 m). Z uwagi na budowę geologiczną, a także wiążącą się z nią florę i faunę, należy w całości do Tatr Bielskich, jak zresztą i sama Kopa. Pastwiska w niej już w początku XIV w. stanowiły własność Białej Spiskiej. Po 15 min. czerwono znakowany szlak załamuje się w prawo i ostrym zakosem wyprowadza na grzbiet, którym osiąga niebawem płytkie siodło Głupiej Przehyby (1933 m). Jest to interesujący *punkt panoramiczny: „Sąsiedztwo najwyższych szczytów tatrzańskich około Łomnicy daje pyszny widok, tchnący dzikością w przeciwstawieniu do zielonych trawiastych zboczy Tatr Bielskich” (W. Eljasz, 1900). Zn. czerwone odchodzą z siodła w prawo jako d. 112. Nasz szlak 1Mb zwraca się za zn. zielonymi w lewo. Przecina on długim trawersem poprzerywane wapiennymi skałkami pd.-zach. zbocze Szalonego Wierchu (2061 m — inaczej Głupi Wierch), obniżając się następnie na grzbiet. 3,3 km Szeroka Przełęcz Bielska (Sirokć sedlo, 1830 m). Z Przełęczy pod Kopą 45 min. (J.40 min.), od Schroniska Kieżmarskiego 1.25 godz. (4-1.15 godz.). Widok na Tatry s. 588. Do Ździaru schodzi d. 108. Z siodła przełęczy (drogowskaz) za zn. żółtymi ku pn. zach. 10 min. granią, omijając tkwiące w niej kwarcytowe turniczki. Z grani w prawo i trawers w poprzek trawiastego wsch. zbocza Płaczliwej Skały, wysoko nad Doi. Szeroką, w której często obserwować można kozice. Po 15 min. perć przewija się przez mało wyraźną pn.-wsch. grzędę, opadającą ku Głośnej Skale (1545 m) i przechodzi na trawiasto-kamieniste pn. zbocze, którym wspina się długimi zakosami w górę. Flora typowa dla hal o podglebiu wapiennym. Miłe widoki na Podhale, Pieniny, Beskid Sądecki. Po dalszych 20 min. przechodzimy przez pn. grzędę na skalisty stok pn.-zach., opadający ku czeluściom Strzystarskiego Żlebu, dającego początek długiej doi. Bielskiego Potoku. Wedle opowieści górali z Jurgowa, w żlebie tym znajduje się pieczara, w której śpią zaklęci wojacy. W lewo od Hawrania ukazują się Giewont i Osobita, oddalone o 20 i 35 km. Krótkie zakosy prowadzą stromo ku górze. Teren pokrywają w 80% niskie murawy skrajnie wapieniolubnego zespołu turzycy mocnej, do którego składników należą m. in. dębik ośmiopłatkowy, storczyk potrostek alpejski, skalnica seledynowa, fiolek alpejski oraz żółty porost Cetraria tilesii. 5 km Płaczliwa Skała (2142 m, Żdiarska Vidla). Od Szerokiej Przełęczy Bielskiej 1.10 godz. (445 min.), od Schroniska Kieżmarskiego 2.35 godz., ze Zdziaru 4.45 godz. (3.20 godz.). Ponieważ szczyt wznosi się naprzeciw Tatr Wysokich, widok z niego jest wyjątkowo wspaniały, szczególnie na grupy Lodowego (odległość 5 km) i Łomnicy (odległość 6 km).

Author: slonecznygrodek72.pl