Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem

13 km Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem (Zamrznute pleso, 2047 m) — od Litworowego Stawu 30 min., z Łysej Polany 5 godz. Woda wypełnia skalną misę opasaną stożkami piargów, które ścieśniają lustro wody. Otoczenie jest posępne i prawdziwie wysokogórskie, kra pływa po stawie często przez całe lato. Zmarzły Staw wzmiankują teksty z w. XVIII, m. in. A. J. Czirbesz w r. 1772. Dawniej zwano go też „Polskim”. Nie ma jedności zdań co do tego czy należy on do Doi. Litworowej, czy też Świstowej, w każdym razie lody spływały do obu dolin. Powierzchnia stawu wynosi wg nowych pomiarów 1,11 ha, wg dawniejszych 0,95 lub 0,98 ha, głębokość 11,3 m (12,5 m). Zbiornik jest wybitnie podłużny (208 x 78 m), jego pojemność oblicza się na 39000 m3. Woda jest zielona, zanieczyszczona osadami śniegowymi, mało przezroczysta (9,5 m). Pierwsze pomiary batymetryczne przeprowadził tu w r. 1909 L. Sawicki z łódki płóciennej. Osobliwością stawu jest obszar jego zlewni, wynoszący zaledwie 0,25 km2. Znad pn.-zach. brzegu ścieżka wznosi się nieco powyżej stawu, wzdłuż jego dłuższej osi. Osiągnąwszy skałki pod Polskim Grzebieniem szlak rozwidla się: zn. niebieskie trawersują w lewo jako d. 103a, na przełęcz wspinają się zielone — piarżysto-skalistym terenem obficie porośniętym kuklikiem i jaskrem lodnikowym, jak to już w r. 1865 zauważył przyrodnik M. Łomnicki. 13,5 km Polski Grzebień (PoPsky Hrebeń, 2200 m). Od rozstaju 10-12 min. (4-8 min.), z progu Zmarzłego Stawu 30 min. (4-20 min.), z Polany pod Wysoką 3 godz. (4-2.15 godz.), od początku drogi 5.30 godz. (4-4.15 godz.). *Widok z przełęczy należy do piękniejszych w Tatrach. W Doi. Wielicką schodzi d. 145b, na Małą Wysoką wiedzie d. 146.

Author: slonecznygrodek72.pl