Wyżnie Hagi

46 km Wyżnie Hagi (Vyśnć Hagy, 1070-1125 m). Miejscowość sanatoryjna u pd. podnóży Kończystej. Kiedyś leśniczówka i popularne letnisko założone w r. 1891 przez F. Mariassyego (pensjonat „ze świetnym mlekiem górskim, pstrągami i przednim winem z piwnic dziedzica”). W r. 1897 miejscowość kupił Ch. Hohenlohe i wzniósł zameczek myśliwski. Bywał tu K. Tetmajer (stąd sceny w „Marynie z Hrubego”), tu wybuch I wojny światowej zastał S. Żeromskiego, który w Hagach ukończył „Zamieć” (1914). W 1. 1934-41 zbudowano tu największe w Czechosłowacji *sanatorium przeciwgruźlicze (gruźlica płuc i kości, 1070 łóżek). Sporty zimowe — wyciąg 200 m długości. W kierunku pd. odchodzi szosa do Stwoły (4 km) przez Niżnie Hagi, przed którymi po prawej znajduje się obozowisko turystyczne. Droga Wolności wije się teraz dalekimi podnóżami Tępej (2284 m) i Osterwy (1984 m), ciągle się wznosząc. 51 km rozdroże: w lewo zbiega przez rzekę Poprad nowy skrót szosy (1,8 km), którym obecnie kursuje większość autobusów. Stary wariant drogi przecina Poprad i wpełza długą pętlą w wylot Doi. Mięguszowieckiej. Z lewej obozowisko publiczne dla turystów pieszych, dalej Pośrednia Polana, a z prawej przystanek kolejki „Popradzki Staw” (Popradske pleso). Od luku pętli odchodzi w prawo d. 153. Następuje teraz podjazd ku pd. zboczem potężnego walu moreny środkowej i na jego grzbiecie (1300 m) zakręt w prawo. W lewo odchodzi d. 175.

Author: slonecznygrodek72.pl