Wyżnie Hagi — Batyżowiecki Staw

Najbliższe dojście do Batyżowieckiego Stawu od Drogi Wolności. Szlak przecina obszar rezerwatu „Wyżnie Hagi”, utworzonego dla ochrony zwierzyny i źródlisk potoków. Drogę zbudował ok. 1880 r. F. Mdriassy, częściowo odmienną trasą. Odległość 5 km, różnica wzniesień 800 m — 2.45 godz. Zn. żółte. Od bram uzdrowiska Wyżnie Hagi (Vyśne Hagy, 1125 m) znaki wiodą 0,5 km wzdłuż Drogi Wolności w kierunku ogólnym zach. — poza most na potoku Mała Huczawa. Odłącza się tu ku pn. boczna droga, mijająca leśniczówkę TANAP Zabielowo (Zbelovo), dalej zaś wznosząca się ku pn. przez lasy i polany, ciągle na lewo od Małej Huczawy. Na wysokości 1550 m las przechodzi w piętro kosodrzewiny, a przejście to ma tu charakter granicy biologicznej, tj. ukształtowanej w walce konkurujących zespołów roślinnych. Łany kosodrzewiny, przez które wytrasowano dalszy ciąg szlaku, zachowały się w pierwotnym stanie i zaliczane są przez znawców do najcenniejszych przyrodniczo w całych Tatrach. Ścieżka wznosi się stokami pd.-wsch. ramienia Kończystej, przewijając się na stronę Doi. Batyżowieckiej (widoki!) ponad tzw. Dziurą przy Spadach. Podchodzimy teraz ku pn. wewnętrznym stokiem zach. moreny bocznej, kierując się w stronę nasady wspaniałego rygla Batyżowieckiego Stawu, gdzie szlak nasz łączy się z „Magistralą”. Stąd za zn. czerwonymi 5-8 min. zrazu pd. skłonem rygla, a potem jego grzbietem, nad pd.-wsch. brzeg pięknego Batyżowieckiego Stawu (Batizovske pleso, 1879 m). Od początku drogi 2.40 godz.

Author: slonecznygrodek72.pl