Pętla Łomnicka

Dalekim lukiem — od „Startu“ przez grzbiet Rakuskiej Czubki do Stawu Łomnickiego — biegnie spacerowa ścieżka, zw. Promenadą, w zimie używana do zjazdów narciarskich. Wędrówka nią wśród lasów i łanów kosodrzewin, z pięknymi widokami na Spisz i na szczyty Tatr, pozwala naprawdę odpocząć, zwłaszcza że ludzi jest tu zwykle niewiele. 8 km, 606 m różnicy wzniesień — 3 godz. Zn. niebieskie. Od drogowskazu przy górnym wylocie stacji „Start” („Śtart”, 1145 m, d. 121, 122) wybiega w kierunku pn.-wsch. wygodna, mniej więcej pozioma ścieżka. Wiedzie ona Niżnią Łomnicką Uboczą (rezerwat ścisły) — przez las, potem przez kwiecistą wiosną polanę. 0,8 km potok Łomnica (Skalnaty potok) stanowiący odwodnienie Doi. Łomnickiej. W r. 1844 L. Pietrusiński nazwał go Kamienną Wodą. 1,5 km potok Jaszczerzyca, prowadzący wody m. in. z Dolinki Huncowskiej. Teren podnosi się teraz, a z otwartych przestrzeni ukazują się urozmaicone widoki. Zatoczywszy luk wsch. podnóżami Rakuskiej Czubki, szlak wznosi się w kierunku pn.-zach. 3,5 km Wyżnia Polana Folwarska (1300-1350 m) — od „Startu” 1 godz. W prawo zbiega krótki szlak łącznikowy na Polanę Polwarską do d. 116d—0,8 km, 15 min. Trasa „pędi łomnickiej” tworzy wyżej zakręt w lewo i wydostaje się na grzbiet między Rakuską Czubą a Rakuską Czubką. 5,3 km Przełęcz pod Rakuską Czubką (ok. 1530 m). Grzbietem wśród kosówek można wejść na widokowy wierzchołek Rakuskiej Czubki (Mała Sviśt’ovka, 1560 m). Dalszy odcinek szlaku poprowadzono przez bujne kosodrzewiny — ponad zachowaną niżej w pierwotnym stanie górną granicą lasu, zepchniętą przez czynniki klimatyczne (m. in. wiatry) poniżej poziomu 1500 m i wykształconą w facji (odmianie) modrzewiowej (modrzew tworzy całe drzewostany). Rozłożystą Huncowską Uboczą podążamy w kierunku pd.-zach. 7,8 km obserwatorium astronomiczne (opis d. 120c). 8 km Łomnicki Staw (Skalnate pleso, 1751 m) — od Wyżniej Folwarskiej Polany 2 godz., od „Startu” 3 godz.

Author: slonecznygrodek72.pl