Nad Wielicki Staw — Drogą Jezdną

Drogę tę zbudowała Sekcja „Śląsk” MKE to r. 1892, w 1904 przeszła ona pod zarząd publiczny. Unowocześniona w l. 1965-67, stała się dostępna dla samochodów osobowych, przejazd wymaga jednak zezwolenia TANAP. lub opłacenia myta. 6,2 km, 660 m różnicy wzniesień. Szosa odgałęzia się ku pn. zach. od Drogi Wolności w uzdrowisku I44a Tatrzańska Polanka (Tatranska Polianka, 1005 m). Na dystansie 0,7 km towarzyszą jej zn. zielone d. 143a. Serpentynami wznosimy się przez lasy porastające urozmaicony pod względem ukształtowania teren morenowy. Po prawej, na stokach Małej Krzyżówki, powstała w r. 1912 pierwsza w Tatrach stała skocznia narciarska — umożliwiała ona skoki w granicach 22-24 m (por. d. 143a). Na wysokości ok. 1300 m droga zbliża się do potoku Wielicka Woda, rwącego jarem wysłanym ławicami białych granitowych otoczaków. 3 km trzecie skrzyżowanie z d. 143a i kamienny most na zach. stronę Wielickiej Wody. Szosa zatacza serpentynę w lewo i wiedzie krętą linią orograficznie prawym zboczem lesistej doliny. Towarzyszą jej zn. żółte d. 148. Stromą pętlą w lewo wydostajemy się na grzbiet wydatnego wału moreny bocznej, zamykającej od pd. zach. koryto Doi. Wielickiej. Lodowce wielickie osiągały 7,5 km długości i wychodziły daleko poza obręb Tatr, sięgając aż po dzisiejszą Tatrzańską Polankę. Pozostawiły one tu rozległy i silnie rozczłonkowany kompleks moren o łącznej powierzchni 10,5 km2 i masie 0,65 km3, miejscami przekraczający grubość 60 m. Z tego skomplikowanego morfologicznie systemu najczytelniejszą formę zachowały obie moreny boczne, z których orograficznie prawą wykorzystuje nasza droga. Szosa wiedzie czas jakiś zewnętrzną stroną wału moreny, ponad doi. Stos, po czym przechodzi z powrotem na stronę wewnętrzną. Nic już stąd nie zakrywa widoku na masywy Sławkowskiego Szczytu (2452 m), Granaty Wielickie (2311 m) i Gierlach (2655 m), u którego podnóży żółci się nowe schronisko. Wyrobiona w morenowym stoku droga wznosi się dość bystro ku górze — do niewielkiego placu, w sezonie zatłoczonego samochodami. 6,2 km Schronisko Wielickie (Śląski Dom, Sliezsky dom, 1667 m). Opis stawu i schroniska d. 143c.

Author: slonecznygrodek72.pl