Bujaczy Wierch i Bujacza Przełęcz

7,5 km Bujaczy Wierch (1946 m, Bujaći vrch). Od Skalnych Wrót 1.15 godz. (45 min.), z Tatrzańskich Kotlin 4.15 godz. (4-3 godz.). Pierwszy od wsch. wysoki szczyt Tatr Bielskich. Panorama z wierzchołka cieszy się wśród turystów zasłużoną sławą. Szlak zmierza dalej ku zach., omijając od pd. sterczące w grzbiecie skałki zw. dawniej „Apostołami”. 8 km Bujacza Przełęcz (1912 m) — ze szczytu 10 min. (|12min.). W rejonie siodła przełęczy występują „gleby strukturalnej typowe dla krajów polarnych. Zaczyna się teraz 2,5-kilometrowy grzbiet Jatek (Jatky) zbudowany z wapieni murańskich, a nazwany tak podobno z powodu częstego niegdyś zabijania się bydła na spadzistych trawnikach. Grzbiet pokrywają piękne murawy — jak notuje B. Kotula (1890) — „mszyste i przerosłe porostami”. Na niezwykłą wartość panoramy Tatr Wysokich zwrócił uwagę już S. Eljasz-Radzikowski (1894). Wierzchołki Przednich Jatek (2012 m, pierwszy z nich bywa też zw. Holicą Bielską) obchodzimy poziomym trawersem po pn. stronie, ponad wapiennym kotłem polodowcowym Małego Koszaru. W wyniosłości Pośrednich Jatek wgłębia się w grań pionowa studnia skalna. Grzbiet obniża się przełączką 1941 m, wciętą nad otoczonym wapiennymi urwiskami kotłem Wielkiego Koszaru (kozice, świstaki, zaklęte skarby, do których wiedzie znak księżyca i słońca). Dalej wznoszą się 2 wierzchołki Zadnich Jatek (2019 m). Zachodni z nich przewiercony jest na wylot 45-metrowym tunelem jaskini Capia Dziura, w której pd. rozszerzeniu (widok!) stada kozic przeczekują zimowe kurniawy. Przejście całego grzbietu Jatek zajmuje ok. 50 min.

Author: slonecznygrodek72.pl